Dedy Collette
04/30/2024
1 min
0

Duurzaam personeelsbeleid

04/30/2024
1 min
0

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor veel ondernemers een uitdaging om aan goed personeel te komen. Met name in de bouwsector, het onderwijs en de horeca is sprake van forse personeelstekorten. Hoe kun je als ondernemer niet alleen nieuwe medewerkers werven maar ook behouden? 

Als ondernemer start je vanuit een sterke intrinsieke motivatie en passie. Je werkt hard en je bedrijf groeit. Van ploeteren in je eentje, groei je door naar een bedrijf met personeel. Dit vraagt om andere kwaliteiten van jou als ondernemer en als leidinggevende. Strategische personeelsplanning helpt je om het personeelsvraagstuk duurzaam in goede banen te leiden én spanning door een tekort aan personeel te voorkomen.


Duurzame personeelsbeleid; wat is dat precies?

Een bedrijf runnen vanuit alleen je passie is niet voldoende. In een strategisch plan stippel je de koers uit en leg je jouw doelstellingen vast. Een planning van de toekomstige personele behoefte maakt daar deel van uit. Deze planning leg je naast je huidige personele bezetting. Vanuit de beoogde veranderingen stel je een plan van aanpak op. Dit plan geeft inzicht in het behoud van personeel, de uitstroom en de werving van nieuwe werknemers.


Allemaal leuk en aardig, maar hoe doe je dat?

Goede vraag! Het werven van nieuw personeel is nu immers moeilijker dan ooit. Het geheim is dat er meer lerend moet worden gewerkt. Bepaal je strategische keuzes, beschrijf het gewenste type personeel, beschrijf het verschil tussen je huidige en gewenste werknemers, onderzoek hoe je je huidige en gewenste personeel kunt behouden, bekijk welke functies nodig (zullen) zijn en start met acties gericht op werving en behoud. Vergeet niet dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt het belangrijk is om flexibel te zijn. Giet je planning daarom niet in beton maar bekijk met enige regelmaat of je aanpak bijgesteld moet worden.


‘Ik wens u veel personeel’

Dit gezegde kent iedere ondernemer. Want laten we eerlijk zijn; het hebben van personeel vraagt veel van je en kan ervoor zorgen dat je stress toeneemt. Een paar tips om dit te voorkomen:

  1. Ga aan de slag met een duurzame personeelsplanning. Je zal zien dat het loont!
  2. Creëer een realistisch beeld van je personele behoefte. Het geeft inzicht in de haalbaarheid van je doelstellingen.
  3. Betrek je huidige werknemers waar nodig bij dit proces. Een goede interne communicatie en interne match verlaagt het personeelsverloop aanzienlijk!


Klik hier voor meer informatie over succesvol ondernemen en stress.

Reacties
< script>